Zawody S1 27-28-29.05.2022

Polski Związek Wędkarski

zapraszamy na

zawody wędkarskie seniorów w dniu 27-28-29.05.2022

od godz 13:00 piątek do godz. 10:00 niedziela.

Stawy S1 od strony lasu

Zapraszamy do uczestnictwa, zgłoszenia SMS pod nr 600-386-124 (lub messenger) do środy 25.05.2022 do godz. 10:00.

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH

1. Zawody wędkarskie w dyscyplinie gruntowo-spławikowej rozegrane zostaną w terminie:

od 26.06.2020 od godziny 14.00, do 28.06.2020 do godziny 10.00 na stawie S1.

2. Organizatorem zawodów jest Koło PZW 18 w Zakliczynie

3. Zawody rozegrane zostaną w jednej kategorii: SENIOR

4. Każdy uczestników zobowiązuje się do zachowania zgodnego z prawem podczas wskazanej imprezy wędkarskiej. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zawodów oraz za sytuacje powstałe w wyniku nieodpowiedzialnych indywidualnych oraz zbiorowych zachowań każdego z nich. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia, jak również nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i zachowania zaistniałe w trakcie, jak i po imprezie, a powstałe w wyniku działań lub zaniechań uczestników imprezy. Uczestnik, który w sposób widoczny wskutek spożycia alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających nie potrafi bezpiecznie posługiwać się sprzętem, bądź stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników zostaje wyłączony z zawodów oraz zdyskwalifikowany.

5. Uczestnicy zawodów udzielają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele realizacji zawodów oraz publikacji wyników na tablicy oraz w serwisach internetowych. Przetwarzane dane osobowe to Imię i Nazwisko oraz wizerunek uczestnika w przypadku robienia zdjęć. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich może uniemożliwić udział w imprezie.

6. Rywalizacja sportowa przebiegać będzie zgodnie z „Zasadami organizacji sportu wędkarskiego” z uwzględnieniem zapisów zawartych w: - Regulaminie sportowym danej dyscypliny, - Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, - Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,

7. Zawody prowadzone będą przez zespół sędziowski składający się z 3 sędziów.

8. Sposób wyłonienia zwycięzców- liczba miejsc nagradzanych w kategorii SENIOR –miejsca od 1 do 3.

9. O wygranej będzie decydować łączna waga złowionych ryb.

10. Stanowiska na zawodach są losowane przez poszczególnych zawodników. Dopuszcza się losowanie w grupach maksymalnie trzech stanowisk sąsiadujących ze sobą. Grupowe losowania odbędą się na następujących zasadach: Przed rozpoczęciem zawodów, należy zgłosić organizatorowi grupy dwu- lub trzyosobowe. Zawodnicy z danej grupy będą mieli sąsiadujące stanowiska. Z danej grupy jedna osobą losuje stanowisko podstawowe a organizator pozostałym osobom z grupy będzie przydzielał miejsca sąsiadujące. Każdy zawodnik, mimo że losuje stanowisko w grupie jest traktowany indywidualnie.

11. Uczestnictwo w zawodach należy zgłosić do dnia 25 maja do godz. 10.00: sms, na grupie messenger lub w sklepie wędkarskim p. Beaty Olszańskiej.

12. Osoby które nie będą uczestniczyć w całych zawodach powinny to zaznaczyć w głoszeniu, ponieważ będą miały przydzielone stanowiska skrajne aby umożliwić innym wędkarzom połów na wolnym stanowisku.

13. Stanowiska na zawodach podzielone są na 2 sekcje. Pierwsza sekcja znajduje się najbliżej namiotu i są tam stanowiska dla osób, które pomagają w organizacji zawodów (np. przygotowywanie posiłków), druga sekcja jest oddalona na kolejnych stanowiskach na prawo i lewo od namiotu. Każdy zawodnik podczas zgłoszenia powinien zdeklarować w jakiej sekcji chce łowić. Po zamknięciu listy startowej zostanie podana przez organizatora ilość stanowisk w danej sekcji.

14. Wszyscy zawodnicy (niezależnie od wybranej sekcji, zajmowanego stanowiska w związku oraz poglądów) są traktowania równorzędnie. Nagrody przyznawane są osobie która złowi największą wagę ryb.

15. W zawodach będą przyznane nagrody:

I miejsce nagroda o wartości 200 zł

II miejsce nagroda o wartości 150 zł

III miejsce nagroda o wartości 100 zł

Additional information