Zawody spławikowe

Zawody Spławikowe
17 lipca 2022 roku
godz. 14:00 - 19:00

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH
„Złoty spławik”

1. Zawody wędkarskie w dyscyplinie gruntowej rozegrane zostaną w terminie: 17.07.2022 od godziny 14.00 do godziny 19.00 na stawie Olszyny.
2. Organizatorem zawodów jest Koło PZW 18 w Zakliczynie
3. Zawody rozegrane zostaną w jednej kategorii: SENIOR
4. Na zawodach można łowić na jedną wędkę.
5. Każdy uczestników zobowiązuje się do zachowania zgodnego z prawem podczas wskazanej imprezy wędkarskiej. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zawodów oraz za sytuacje powstałe w wyniku nieodpowiedzialnych indywidualnych oraz zbiorowych zachowań każdego z nich. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia, jak również nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i zachowania zaistniałe w trakcie, jak i po imprezie, a powstałe w wyniku działań lub zaniechań uczestników imprezy. Uczestnik, który w sposób widoczny wskutek spożycia alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających nie potrafi bezpiecznie posługiwać się sprzętem, bądź stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników zostaje wyłączony z zawodów oraz zdyskwalifikowany.
6. Uczestnicy zawodów udzielają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele realizacji zawodów oraz publikacji wyników na tablicy oraz w serwisach internetowych. Przetwarzane dane osobowe to Imię i Nazwisko oraz wizerunek uczestnika w przypadku robienia zdjęć. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich może uniemożliwić udział w imprezie.
7. Rywalizacja sportowa przebiegać będzie zgodnie z „Zasadami organizacji sportu wędkarskiego” z uwzględnieniem zapisów zawartych w: - Regulaminie sportowym danej dyscypliny, - Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, - Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,
8. Zawody prowadzone będą przez zespół sędziowski składający się z 3 sędziów.
9. Sposób wyłonienia zwycięzców- liczba miejsc nagradzanych w kategorii SENIOR –miejsca od 1 do 3.
10. O wygranej będzie decydować łączna waga złowionych ryb. Brane są pod uwagę wszystkie gatunki ryb.
11. Stanowiska na zawodach są losowane przez poszczególnych zawodników.
12. Uczestnictwo w zawodach należy zgłosić do dnia 15 lipca godz. 16:00: sms, na grupie messenger lub w sklepie wędkarskim p. Beaty Olszańskiej.
13. Wszyscy zawodnicy (niezależnie od wybranej sekcji, zajmowanego stanowiska w związku oraz poglądów) są traktowania równorzędnie. Nagrody przyznawane są osobom które złowią największą wagę ryb.
14. W zawodach będą przyznane nagrody:
I miejsce nagroda o wartości 150 zł
II miejsce nagroda o wartości 100 zł
III miejsce nagroda o wartości 80 zł

Additional information