Historia Koła Zakliczyn

23 stycznia 1983 roku otworzył I zebranie wyborcze Koła Wędkarskiego w Zakliczynie kol. Józef Szymański który wspólnie z kol. Stanisławem Galasem stał się założycielem Koła Zakliczyn. W obecności przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Wędkarskiego śp. Jacka Nawrockiego omówiono cele i zadania nowo powstałego koła. Postanowiono utworzyć nowy zarząd. i przewodniczącym zarządu koła zostaje Jan Klima zastępcą Włodzimierz Jastrząb, Sekretarzem Stanisław Pyrek, Skarbnikiem Józef Szymański, Gospodarzem Kazimierz Michałek, a Członkami Stanisław Galas i Marek Grabek. Stan liczebny koła wynosił 106 kolegów seniorów i 38 juniorów. Swoją działalność zaczęli w bardzo trudnych warunkach gospodarczych wynikających mi innymi z ogólnej sytuacji w naszym kraju przed nimi stanął problem znalezienia lokalu dla koła. po długich poszukiwaniach i trudnościach z tym związanych jak również wygórowanych cenach jakie życzyli sobie wynajmujący naprzeciw naszemu Kołu wychodzi Dyrekcja ZPTS w Kłaju Zakład w Zakliczynie a konkretnie Kol. śp Jerzy Sułkowski który nieodpłatnie udostępnił jedno z pomieszczeń swojego zakładu. Otrzymany lokal wymagał remontu i wyposażenia a tu z pomocą wyszedł kol. Tadeusz Bukry który przeprowadził niezbędny remont doprowadzając lokal do względnego stanu. Wyposażenie w podstawowy sprzęt załatwił kol. Kazimierz Michałek pełniący funkcję Gospodarza Koła. Lokal w pierwszym etapie organizowania Koła był sprawą najważniejszą wynikającą z obowiązku pełnienia dyżuru przez Skarbnika w celu rozprowadzania znaków do kart wędkarskich, przeprowadzania egzaminów jak również potrzebę stałego miejsca dla organizowania posiedzeń Zarządu i spotkań Kolegów ( chciałbym nadmienić że pomieszczenie Koła uległo spaleniu ponoć przez piec akumulacyjny jak później stwierdzono) było bardzo ciężko zarząd koła zwracał się do zakliczyńskich przedsiębiorstw i instytucji z prośbą o przyznanie dotacji pieniężnych i w wyniku tych działań na konto bankowe wpłynęło 4 tysiące złotych (były to lata 80).
26.02.1983 r powołano komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską, w której skład weszli członkowie Zarządu. W późniejszych miesiącach utworzono społeczną straż rybacką. Przeprowadzane kontrole wspólnie z milicją przynosiły efekty, duża poprawa zachowania wędkarzy w stosunku do kontrolujących jak również czystość w miejscach biwakowania. Przeprowadzano minimum 2 akcje w miesiącu straż liczyła 20 strażników a komendantem był Kol. Stefan Rzepa.
Po objęciu przez Kol. Janusza Ogonka funkcji Komendanta Straży Rybackiej nastąpiły zmiany. W 1992 roku postanowił wprowadzić dyscyplinę w Straży. Ze względu na interwencje wędkarzy kontrolowanych przez naszych strażników którzy zapinając odznakę do bluzy szukali pośród wędkarzy pretekstu żeby się napić. Skargi przychodziły bardzo często i dlatego z dwudziestu strażników zrobiło się czterech. Współpracowaliśmy wspólnie z Państwową Strażą Rybacką z Tarnowa 3 x w miesiącu odnosząc bardzo duże wyniki na odcinku Lusławice-Czchów.
Po objęciu przez Janusza Ogonka w 1997 roku funkcji Prezesa w Zakliczyńskim Kole Straż Rybacka została rozwiązana bo nie było chętnego do prowadzenia tej funkcji społecznej.

18 .12.1983 roku z rąk Dyrektora PZW Jacka Nawrockiego Kolega Prezes Jan Klima zostaje odznaczony srebrną odznaką PZW przyznaną za zasługi dla wędkarstwa i otrzymuje pod opiekę odcinek Dunajca od zapory w Czchowie do rzeki Siemiechowianki. Kolega Klima cały swój wolny czas poświęcał działaniom społecznym na rzecz koła wprowadzając nowe twarze do wędkarstwa które z roku na rok poszerzały szeregi PZW. W swoich sprawozdaniach pochwalał pracę zarządu stwierdzał ze jest dobra ale w przyszłości musi ulec poprawie, starał się zmieniać kierunek myślowy tych wszystkich którzy twierdzili ze wędkarze to pasożyty i nieroby. Swoją rezygnację ze stanowiska prezesa złożył ze względu na zły stan zdrowia 29.02.1988 roku. Zmarł w sierpniu 1989 roku.

Funkcję prezesa obejmuje Kol. Aleksander Puławski. Chcąc rozwinąć działalność pod każdym względem chciał dzielić się z nami swoimi kłopotami i osiągnięciami wierzył ze jest w stanie poprowadzić to koło w którym z roku na rok ubywa wędkarzy. Współpraca pomiędzy członkami zarządu zaczyna się coraz gorzej układać, brak obecności członków zarządu na posiedzeniach zawsze tylko Ci sami (Michałek, Kopec, Starostka, Ogonek) nie był w stanie temu zaradzić choć robił co mógł.
W 1996 roku w interesie 70 wędkarzy Klubu Muchowego nie biorąc pod uwagę upodobań innych wędkarzy stosujących metody połowu na wodach nizinnych których jest zdecydowana większość wprowadza się na naszym terenie łowisko specjalne dobijając nasze koło całkowicie ograniczając liczbę przyjezdnych wędkarzy którzy wykupywali znaki w naszym Kole.

9.03.1997 Kol. Puławski składa rezygnację z funkcji Prezesa. zmarł w styczniu 2010 r. Po objęciu przez Janusza Ogonka funkcji Prezesa starał się jak mógł aby koło które stało się najmniejszym w okręgu poprowadzić tak żeby wszyscy wędkarze byli zadowoleni. W dzisiejszych czasach oprócz wyjątków które można policzyć na palcach jednej reki nie chce się pracować społecznie każdy tylko sobie. On przynajmniej nie chce zniszczyć tego Koła i trudu tych którzy zabiegali o to żeby na naszym terenie to Koło istniało i trzeba się zastanowić co dalej.

Za swoją długoletnią prace społeczną w kole 1.07.1995 r Kolega Ogonek zostaje odznaczony srebrną odznaką za zasługi dla wędkarstwa polskiego. 14.02 2003 r medal za zasługi w rozwój wędkarstwa 26.05.2003 r złota odznaka PZW, 30.06.2010 r uchwałą Zarządu Głównego zostaje odznaczony „Złotą Odznaką z Wieńcami” za zasługi dla Wędkarstwa Polskiego

Również najbardziej aktywni działacze w Kole uchwałą Zarządu Głównego w Warszawie 30.06.2010 r zostali odznaczeni medalami za zasługi w rozwoju wędkarstwa;
Kol. Andrzej Świątek-Chudzio
Kol. Waldemar Kornaś
Kol. Czesław Mytnik
Kol. Przemysław Górnikiewicz

Additional information