Organy Koła

Zarząd:
Prezes -  Waldemar Kornaś
V-ce Prezes -  Andrzej Szymański
Sekretarz -  Zbyszek Kutek
Skarbnik -  Michał Papuga
Gospodarz koła -  Daniel Porwisz
Członek Zarządu -  Wiesław Hajduk
Członek Zarządu -  Ryszard Okoński
Członek Zarządu -  Czesław Mytnik
   
Komisja Rewizyjna
   
Przewodzniczący KR -  Marek Górowski
Z-ca Przewodniczącego KR -  Mariusz Piotrowskii
Sekretarz KR -  Rafał Ryś
 Członek KR -  Janusz Dulian
   
Sąd Koleżeński
   
Przewodniczący SK -  Adam Janik
Z-ca Przewodniczącego SK -  Paweł Cieśla
Sekretarz SK-  Kamil Pawlina
Czlonek SK- Sławomir Krzemień

Additional information